Опитування батьків та вчителів – ефективний інструмент забезпечення якості освітніх послуг в умовах дистанційного навчання. Досвід Барської ОТГ

Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Організація навчання учнів в умовах карантину стало випробовуванням для всіх учасників освітнього процесу. Використовуючи інструменти дистанційного навчання необхідно було швидко забезпечити якісне, безперервне навчання учнів, оперативно виявляти проблеми та усувати їх. Реалізувати ці завдання можливо лише за умови організації зворотного зв’язку із вчителями та батьками. З метоюоцінки ефективності дистанційного навчання соціально-гуманітарний відділ Барської ОТГ ініціював проведення щотижневого опитування батьків та вчителів.

Ключові кроки для вирішення проблеми

 1. Проведено пошук та вивчено досвід громад у проведенні опитування батьків, вчителів для оцінки якості навчання під час карантину
 2. Підготовлено анкету для батьків та вчителів (додаток 1, 2)
 3. Проведено попередження директорів про проведення моніторингу і узагальненні результати в кінці кожного тижня будуть передаватися керівникам закладів освіти для врахування в роботі.
 4. На сайті міської ради, фейсбук сторінці, розміщено оголошення для батьків та вчителів з проханням долучитися до опитування
 5. Проведення опитування думки вчителів та батьків
 6. Поточний моніторинг сайтів закладів освіти та платформ, доступ для яких відкритий для фахівців відділу закладами освіти, з метою надання консультативної, методичної підтримки вчителям.

Якісні та кількісні результати

 • Опитуванням охоплено 100 % закладів освіти
 • Кількість батьків, які взяли участь в опитування на другому етапі зросла порівняно з першим на 22,37 %, що в абсолютному виражені становить 279 осіб.
 • Пропозиції та потреби учасників освітнього процесу враховуються для підвищення якості освітніх послуг в умовах карантину

Головні ризики впровадження практики

 • Формальний підхід до опитування, ігнорування його результатів
 • Низька якість залучення цільових груп до процесу опитування

Додатки: 

Додаток 1 Приклад анкети опитування батьків.

Додаток 2 Приклад анкети опитування вчителів

Інформація про орган місцевого самоврядування

Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ

Барська ОТГ Вінницька область

Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

04341-22588, 04341-22532 

bar_miska_rada@ukr.net 

http://bar-city.com.ua/vryaduvannya/golova.html

ПІБ Голови ОМС

Цицюрський Артур Анатолійович 

ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Стрельчук Наталя Олександрівна, начальниця соціально-гуманітарного відділу.