Пропозиції до регламенту місцевої радищодо організації та проведення пленарного засідання місцевої ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій (дистанційне пленарне засідання)

Розділ І. Пленарне засідання місцевої ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій (далі — дистанційне пленарне засідання)

1. Підстави проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради

Проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється у виключних випадках у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередженням епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради

Рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради приймається відповідно сільським, селищним чи міським головою — видається відповідне розпорядження. У випадках відсутності сільського, селищного чи міського голови або неможливості здійснення ним повноважень, ― посадовою особою, яка відповідно до законодавства виконує його повноваження.

Дистанційне пленарне засідання місцевої ради може відбуватися у період поточної сесії ради, а також під час позачергової сесії місцевої ради, рішення про скликання якої приймається відповідно:

 • сільським, селищним, міським головою;
 • секретарем ради (у визначених законодавством випадках);
 • однією третиною (1/3) депутатів від загального складу місцевої ради.

Під час прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради відповідною посадовою особою повинні бути забезпечені:

 • реалізація прав усіх депутатів місцевої ради;
 • ідентифікація депутатів місцевої ради та інших осіб, які беруть участь у засіданні місцевої ради;
 • встановлення та фіксація результатів голосування депутатами місцевої ради стосовно кожного питання порядку денного засідання місцевої ради.

При прийнятті рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради потрібно враховувати існуючі технічні можливості забезпечення такого засідання – наявність відповідної оргтехніки, пристроїв та засобів у всіх депутатів місцевої ради та інших посадових осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення засідання місцевої ради.

3. Питання, що розглядаються на дистанційному пленарному засіданні місцевої ради

До порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради можуть включатися виключно невідкладні питання:

 • внесення змін до місцевого бюджету та відповідних місцевих цільових та бюджетних програм;
 • забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій та реалізації повноважень, пов’язаних із зазначеними обставинами, в т. ч. виконання місцевих програм та рішень уповноважених органів, в т. ч. з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Питання, що потребують таємного голосування під час дистанційних пленарних засідань місцевою радою не розглядаються.

Порядок денний дистанційного пленарного засідання місцевої ради формується у визначеному законодавством та регламентом ради поряду та затверджується сільським, селищним, міським головою.

4. Організація дистанційного пленарного засідання місцевої ради(для таких випадків необхідно, щоб депутати особисто інформували секретаря ради (або іншу посадову особу, відповідальну за організацію проведення засідання) про номери телефонів та електронну пошту чи інші засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка повідомлень та матеріали до засідань. У разі використання виключно аудіозв’язку, можна передбачити можливість надсилання депутатам ради перед засіданням номерів/кодів, за якими вони будуть ідентифіковані на початку засідання).

Секретар місцевої ради (у випадку відсутності секретаря місцевої ради або неможливості ним здійснення своїх повноваження — інша посадова особа, визначена сільським, селищним, міським головою):

 • доводить рішення про дистанційне пленарне засідання місцевої ради (розпорядження сільського, селищного, міського голови) до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного та порядку відкритого доступу до його трансляції;
 • розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради рішення про дистанційне пленарне її засідання (не пізніше, ніж за 12 години до його початку) з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради з кожного питання порядку денного і супровідними документами на електронну офіційну адресу кожного депутата місцевої ради (або електронну адресу, вказану депутатом місцевої ради) та посадових осіб, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань місцевої ради.

У кожного депутата місцевої ради та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема тих, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань місцевої ради, повинен бути постійний (цілодобовий) доступ до їх офіційних електронних адрес (або електронної адреси, вказаної депутатом місцевої ради), незалежно від місця їх фізичного перебування.

У період від часу прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради і до часу його початку посадовими особами, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, повинні бути технічно забезпечені якість, доступність, прозорість, а також можливість запису такого засідання.

Запис (аудіо- та/або відео) дистанційного пленарного засідання місцевої ради є невід’ємною частиною протоколу її засідання.

5. Участь у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради

У дистанційному пленарному засіданні місцевої ради беруть участь:

 • голова (сільський, селищний, міський)
 • секретар місцевої ради;
 • депутати місцевої ради;
 • посадові особи місцевого самоврядування, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань місцевої ради.

Учасники дистанційного пленарного засідання місцевої ради, у т. ч. сільський, селищний, міський голова, можуть брати у ньому участь за місцем свого проживання чи з інших місць за їх вибором за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням, де регламентом відповідної місцевої ради визначено місце (приміщення) для проведення засідань місцевої ради.

У разі неможливості депутата місцевої ради взяти участь у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради він повідомляє про це сільського, селищного, міського голову або іншу посадову особу, яка відповідно до законодавства головує на засіданні.

Також у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради можуть брати участь інші посадові особи відповідної місцевої ради, список яких погоджується сільським, селищним, міським головою.

Головує на дистанційному пленарному засіданні місцевої ради сільський, селищний, міський голова, а з підстав, визначених у частині другій статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ― секретар відповідно сільської, селищної чи міської ради. Головуючий на дистанційному пленарному засіданні місцевої ради може брати у ньому участь і з приміщення, визначеного регламентом місцевої ради як місце (приміщення) для проведення засідань ради.

6. Кворум

Дистанційне пленарне засідання місцевої ради вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) більше половини депутатів від загального складу відповідної місцевої ради.

7. Проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради

Головуючий за годину до початку дистанційного пленарного засідання місцевої ради разом з посадовими особами цієї ж ради, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань місцевої ради, перевіряє технічну готовність та можливість участі у ньому в режимі аудіо- чи відеоконференції усіх депутатів місцевої ради.

Реєстрація депутатів місцевої ради

У визначений для засідання час головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів місцевої ради – учасників дистанційного пленарного засідання і здійснює їх поіменну перекличку.

Секретар відповідної місцевої ради після оголошення головуючим на засіданні прізвища, ім’я та по батькові кожного депутата місцевої ради та підтвердження ним (з відеофіксацією на екрані комп’ютера (планшета, іншого засобу телекомунікації у головуючого на засіданні) його особистої участі у засіданні, здійснює навпроти прізвища відповідного депутата відмітку у відомості, що додається до протоколу засідання (приклад відомості – додаток 1).

Секретар відповідної місцевої ради за даними ідентифікації депутатів та фіксації їх участі у відповідній відомості здійснює підрахунок кількості депутатів місцевої ради, які зареєструвалися (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) для участі у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради. За результатами підрахунку секретар відповідної місцевої ради оголошує кількість депутатів – учасників засідання та інформує, чи є на засіданні кворум для його правоможності.

Після інформування секретарем відповідної місцевої ради кількості депутатів місцевої ради – учасників дистанційного пленарного засідання, головуючий на засідання оголошує про його правоможність і відкриття.

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів місцевої ради електронні ключі чи коди, реєстрація здійснюється в відповідному електронному форматі.

Додаток 1. Приклад формату реєстрації депутатів місцевої ради –
 учасників
дистанційного пленарного засідання

Відомості про реєстрацію депутатів _____ (сільської, селищної, міської) ради ― учасниківдистанційного пленарного засідання ______ (сільської, селищної, міської ради)«….»  квітня 2020 р.

№ п/пПрізвище, ім’я, по батькові депутатаВідмітка про участь у дистанційному пленарному засідання радиПримітка
1.Петренко
 Сергій Іванович
+ 
2.Сіренко
 Олександр Павлович
+ 
3.…..  
РАЗОМ:27 

Секретар _______ місцевої ради                  (підпис)                       В. М. Сіренко

Порядок денний дистанційного пленарного засідання місцевої ради

Після відкриття дистанційного пленарного засідання місцевої ради головуючий інформує про питання порядку денного засідання і пропонує його затвердити.

Під час затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради не можуть вноситися пропозиції щодо включення до нього додаткових питань, крім випадків, коли їх невідкладний розгляд пов’язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення територіальної громади.

Затвердження порядку денного відбувається шляхом голосування кожного депутата.

Обговорення питань порядку денного засідання (доцільно при дистанційному пленарному засіданні ради обмежити час на виступи та обговорення питань у порівнянні з часом, визначеним регламентом ради у загальних положеннях про проведення її засідань або ж приймати процедурне рішення щоразу перед початком засіданнящодо часу на обговорення кожного питання).

Після затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання головуючий пропонує регламент його проведення, розгляду питань порядку денного (як правило, для такого засідання пропонується скорочені часові процедури як для представлення питань, та і для їх обговорення, наприклад, до 5 хвилин — доповідь, і до 10 хвилин ― обговорення) та ставить цю пропозицію на затвердження депутатами ради.

Після затвердження регламенту роботи головуючий оголошує кожне питання порядку денного засідання та надає слово доповідачам.

Доповідач з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради коротко інформує про його суть, передумови виникнення, обґрунтовує його актуальність, терміновість та необхідність прийняття, потребу у відповідних ресурсах, у т. ч. і фінансових, з вказанням джерел їх покриття тощо, а також про наслідки та результати прийняття відповідного рішення із зазначеного питання (!важливим під час дистанційного пленарного засідання ради є те, щоб технічно інформацію доповідаючого та обговорення питань порядку денного чули усі учасники засідання, особливо депутати місцевої ради).

В обговоренні питань порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради можуть брати участь, крім депутатів місцевої ради, посадові особи відповідної ради, за потреби – також представники відповідних органів державної влади, підприємств, установ та організації, незалежно від форми власності, до повноважень яких віднесено вирішення відповідного питання порядку денного і які запрошені до участі у засіданні. 

Обговорення питання порядку денного засідання припиняється за рішенням головуючого.

Питання порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради вважається розглянутим, якщо за його результатами місцевою радою прийнято відповідне рішення.

8. Голосування

Рішення з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради приймаються особисто і відкрито депутатами ради шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному пленарному засіданні місцевої ради здійснюється секретарем місцевої ради, який в подальшому оголошує результати голосування.

Рішення ради приймається у наступній послідовності:

 • проект рішення ставиться на голосування за основу;
 • у випадку наявності за результатами обговорення зауважень та пропозицій до проекту рішення, кожне з них ставиться головуючим на голосування у порядку їх надходження;
 • проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням тих змін та доповнень, за які підтримані більшістю депутатів від загального складу ради.

У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проекту рішення та зняття його з розгляду, вона ставиться на голосування першою.

Прийнятим може бути тільки те рішення, проект якого поданий у письмовому вигляді. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів.

Голосування за проект здійснюється кожним депутатом особисто шляхом (на сьогодні місцеві ради врегульовують це питання у різний технічно можливий спосіб):

 • озвучення свого прізвища, ім’я, по батькові та позиції («за», «проти», «утримався») по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції, зауваження до проекту рішенні ради;
 • підняття рук під час оголошення головуючим кожного проекту рішення ради (пропозиції, доповнення до нього) з озвученням висловлення депутатами позиції щодо рішення (пропозиції, доповнення до нього): «за», «проти», «утримався».

Доповненням до результату голосування та встановлення його результатів може бути особистий підпис кожного депутата навпроти кожного питання порядку денного з визначеною його позицію щодо підтримання того чи іншого проекту рішення, що буде додатком до проколу засідання та оприлюднене на офіційному сайті відповідної ради (приклад – додаток 2).

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів місцевої ради електронні ключі чи коди, голосування здійснюється в відповідному електронному форматі.

Додаток 2. Приклад формату фіксації результату голосування депутата місцевої ради під час дистанційного пленарного засідання одночасно з аудіо- та/або відео голосуванням

Відомості про результати голосування депутата _____ (сільської, селищної, міської) ради Петренка Сергія Івановича щодо питань порядку денного дистанційного пленарного засідання ______ (сільської, селищної, міської ради)«….»  квітня 2020 р.

№ п/пНазва питанняРезультат голосування:*
запротиутримався
1.Про проект рішення ______ селищної ради «Про внесення змін до рішення _____ селищної ради від «  « грудня 2019 р. № «Про затвердження _____ селищного бюджету» (щодо забезпечення протидії поширення COVID-19)підпис  
2.Про організацію забезпечення продуктами харчування жителів територіальної громади, старше 60 років, які перебувають в режимі самоізоляції на період оголошеного з 12 березня по 24 квітня 2020 р. режиму карантину     підпис

* Підпис з датою і часом ставиться депутатом у тій колонці розділу «Результати голосування», назва якої відображає його рішення щодо проекту, тобто в одній з граф: «за», «проти», «утримався». 

Рішення місцевої ради, прийняті під час дистанційного пленарного засідання місцевої ради у форматі аудіо- та/або відеоконференції, мають таку ж юридичну силу, як і рішення місцевої ради, прийняті цією ж радою у приміщенні для проведення засідань місцевої ради згідно з встановленим нею регламентом.

9. Підрахунок голосів, встановлення результатів голосування

Фіксація результатів голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів голосування здійснюється секретарем місцевої ради.

Фіксація результату голосування кожного депутата по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради здійснюється наступним чином.

За результатами озвучення (підняття рук під час режиму відеоконференції) кожним з депутатів місцевої ради своєї позиції по проекту рішення місцевої ради чи пропозиції, доповнення до нього секретар ради заповнює відповідну таблицю (приклад – додаток 3), в якій навпроти кожного депутата у графі з назвою проекту рішення ради ставить позначку в тій колонці, що відповідає результату рішення депутата по зазначеному проекту.

Додаток 3. Приклад формату фіксації результатів голосування депутатів місцевої ради під час дистанційного пленарного засідання одночасно з аудіо- та/або відео голосуванням

Відомості про результати голосування депутатів _____ (сільської, селищної, міської) радиз питань порядку денного дистанційного пленарного засідання ______ (сільської, селищної, міської ради)«….»  квітня 2020 р.

№п/пПрізвище, ім’я, по батькові депутата1. Про проект рішення ______ селищної ради «Про внесення змін до рішення _____ селищної ради від «  « грудня 2019 р. № «Про затвердження _____ селищного бюджету» (щодо забезпечення протидії поширення COVID-19)2. Про організацію забезпечення продуктами харчування жителів територіальної громади, старше 60 років, які перебувають в режимі самоізоляції на період оголошеного з 12 по 24 квітня 2020 р. режиму карантину   
Результат голосування:*Результат голосування:*
запротиутримавсязапротиутримався
1.Петренко
 Сергій Іванович
+    +
2.Сіренко
 Олександр Павлович
 +   +
РАЗОМ:793

Секретар _______ селищної ради                  (підпис)                       В. М. Сіренко

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів місцевої ради електронні ключі чи коди, підрахунок результату голосування здійснюється в відповідному електронному форматі та автоматичному режимі.

За результатами підрахунку голосів секретар місцевої ради встановлює результат головування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради. Результат голосування оголошується головуючим і фіксується у протоколі дистанційного пленарного засідання місцевої ради.

9. Протокол дистанційного пленарного засідання місцевої ради

Протокол дистанційного пленарного засідання місцевої ради ведеться державною мовою.

Секретар відповідної місцевої ради (у випадку відсутності секретаря ради або неможливості ним здійснення своїх повноважень інша посадова особа, визначена на засіданні ради, веде протокол дистанційного пленарного засідання місцевої ради.

У протоколі дистанційного пленарного засідання місцевої ради зазначаються: дата, час, формат (дистанційне чи інший формат), кількість депутатів, які взяли участь у засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного засідання; прізвища головуючого на засіданні, виступаючих з кожного питання порядку денного, учасників обговорень, ініціаторів пропозицій, внесених під час засідання; результати голосування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішення ради тощо.

Відео та аудіозапис дистанційного пленарного засідання місцевої ради, його стенограма, а також відомості про реєстрацію депутатів місцевої ради, результати голосування (загальні та кожного депутата) по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішення ради додаються до протоколу дистанційного пленарного засідання місцевої ради і є його додатками, а також оприлюднюються на офіційному сайті місцевої ради на наступний після такого засідання день.

10. Підготовка проектів рішень місцевої ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її  засідання

Проекти рішень місцевої ради з питань порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради готуються у порядку, передбаченому регламентом відповідної місцевої ради.

На проекти рішень місцевої ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її  засідання, що передбачені у пункті 3 цього розділу, згідно з пунктом 11-1 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не поширюються вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

________________________________

Кожен орган місцевого самоврядування має виходити з своїх технічних можливостей щодо забезпечення дистанційного засідання.

________________________________

Підготовлено за сприяння Програми Ради Європи

«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»