Розробка положення про конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. Досвід Солонянської ОТГ

1. Назва практики: Розробка положення про конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. Досвід Солонянської ОТГ.

2. Опис практики

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямована практика

В 2016 році в Солонянській ОТГ було розроблене перше Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти (далі Положення про конкурс). Після прийняття ЗУ «Про освіту», в положення були внесені зміни відповідно до Типового положення затвердженого у 2018 році. В зв’язку із прийняттям ЗУ «Про повну загальну середню освіту» в процедурі проведення конкурсного відбору відбулися суттєві зміни, що вимагало внесення змін та затвердження нової редакції Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти. Зазначене стало передумовою впровадження практики.

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми

 1. Проведено аналіз змін законодавства та оцінка відповідності затвердженого в громаді Положення про конкур вимогам нового ЗУ «Про повну загальну середню освіту».
 2. Розроблено зміни до Положення про конкурс. Згідно результатів аналізу законодавства визначено, що  суттєвих змін зазнає порядок формування  конкурсної комісії. Також прийнято рішення удосконалити процедуру оцінки кандидатів на відповідних етапах конкурсного відбору.
 3. До чергової сесії селищної ради подано на розгляд проект рішення «про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Солонянської селищної ради» (додаток 1). Під час сесії проект буде затверджено.

На думку начальниці відділу освіти Солонянської ОТГ підхід до формування конкурсної комісії в новому ЗУ Про повну загальну середню освіту має переваги. Як показує практика громади, в закладах освіти є високі ризики формального підходу до визначення представників, від педагогічного та батьківського колективу, яких рекомендовано включити до складу конкурсної комісії. Особливо коли конкурс припадає на літній період. Це може негативно вплинути на об’єктивність рішень членів конкурсної комісії.

В новому положенні про конкурс в Солонянській ОТГ до складу конкурсної комісії включені: представники засновника; представники від депутатської комісії селищної ради з питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту, охорони здоровя, представники від управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, представник від первинної профспілкової організації закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, представники громадських об’єднань керівників закладів загальної середньої освіти Солонянської ОТГ. Щодо останнього, то в громаді проводиться робота над легалізацією громадського об’єднання керівників закладів освіти, що передбачає реєстрацію громадського об’єднання в органах юстиції.  

Особливої уваги заслуговує процедура оцінки кандидатів розроблена в Солонянській ОТГ (додаток 1). Звернемо увагу на ключові аспекти. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки – для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років – для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти).

Перевірка знань законодавства проводиться шляхом тестування, що триває не довше 60 хвилин у присутності членів комісії  не менше двох  третин від її затвердженого    складу. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань. Оцінювання за такими критеріями:

 • один бал за правильну відповідь;
 • нуль балів за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30. Результати фіксуються у протоколі. Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується чотирибальна система. Приклад ситуаціїйного завдання також затверджено у додатку до положення про конкурс (додаток 3). Третій етап оцінки претендента здійснюється шляхом оцінки публічної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти, наданого претендентами. Оцінка здійснюється конкурсною комісією за наступними критеріями:

 1. актуальність;
 2. прогностичність;
 3. ефективність;
 4. реалістичність;
 5. повнота і цілісність плану;
 6. рівень опрацювання;
 7. соціальна відкритість;
 8. культура оформлення плану розвитку.

Для оцінки презентації перспективного плану використовується чотирибальна система по кожному критерію оцінювання. Для оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу освіти розроблено спеціальний Аркуш оцінювання (додаток 2).

Детальніше  із процедурою та критеріями оцінки можна ознайомитися у Положенні (додаток 1).

2.3. Якісні та кількісні результати

 • Розроблено положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти

2.4. Головні ризики впровадження практики

 • Недостатня кількість людських ресурсів в Управлінні державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, що не дозволить їм делегувати своїх представників до складу конкурсної комісії
 • Недостатній рівень кваліфікації в потенційних кандидатів на вакантну посаду директора.
 • Відсутність конкуренції

3. Додатки:

Додаток 1 Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Солонянської селищної ради

Додаток 2. Аркуш оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу освіти

Додаток 3 Приклад ситуаційного завдання

4. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1. Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ

Солонянська  ОТГ Дніпропетровська область

4.2. Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

05669-21661, 05669-21322

solrada@i.ua

https://solonyanska-gromada.gov.ua/

4.3. ПІБ Голови ОМС

Копейко Михайло Мусійович

4.4. ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Грекова Ірина Вікторівна, начальниця відділу освіти  Солонянської ОТГ, Дніпропетровська область