Укладання строкових трудових договорів з керівниками закладів середньої освіти: досвід Новоукраїнської ОТГ

Опис практики

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Підставою для впровадження практики стало набуття чинності ЗУ «Про повну загальну середню освіту» (далі Закон). Згідно перехідних положень Закону (п.1 частина 3 Розділ Х) до 1 липня 2020 з усіма керівниками закладів загальної середньої освіти мають бути припинені безстрокові трудові договори та одночасно укладені договори строком на шість років (у відповідних випадках 1 рік). Проводити додаткову роз’яснювальну роботу, з цього питання, серед керівники закладів освіти не було потреби. Оскільки,  між прийняттям Закону та набуття ним чинності був тривалий період і всі мали можливість ознайомитися та обговорити майбутні зміни

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми

  • Проведено аналіз змін, що передбачав Закон, а також рекомендацій наданих МОН щодо реалізації окремих його положень (додаток 1).
  • Визначено групи керівників закладів освіти з якими укладається строковий трудовий договір терміном на 6 років, а з якими на 1 рік. Так, в Новоукраїнській ОТГ із двома керівниками закладів освіти заплановано укладання строкового трудового договору на 6 років, а з одним – на 1 рік.
  • Видано наказ «Про переведення керівників закладів освіти на строковий трудовий договір» (додаток 2).
  • Вручення попереджень про припинення безстрокового трудового договору (додаток 3). Варто зауважити, що згідно законодавства працівники мають бути попереджені за два місяці, а також письмово засвідчити факт вручення їм попередження. В зв’язку із цим, директори по одному викликалися до закладу освіти і з дотриманням правил безпеки під час карантину їм під підпис було вручено попередження.  
  • Інформування працівників, що у разі відмови від продовження трудового договору в зв’язку зі зміною істотних умов праці вони можуть розраховувати на вихідну допомогу при звільненні не менше середнього місячного заробітку
  • Своє рішення працівники мають повідомити  до 15.06.2020 року. Після чого з ними буде укладено строковий трудовий договір.

2.3. Якісні та кількісні результати

  • Своєчасно попереджено трьох керівників закладів середньої освіти про їх переведення із безстрокових трудових договорів на строкові

2.4. Головні ризики впровадження практики

  • Несвоєчасне попередження працівників про зміну істотних умов праці, що може призвести до  судових позовів з боку працівників
  • Відмова працівника від роботи в нових умовах
  • Нестача кваліфікованих кадрів для заміщення вакантних посад

3. Додатки:

1. Розяснення та рекомендації МОН щодо нагальних питань запровадження ЗУ «Про повну загальну середню освіту» Наказ виданий МОН № 406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19»

Додаток 2 Наказ Про переведення керівників закладів освтіи на строковий трудовий договір

Додаток 3 Додаток 3 попередження про переведення з безстрокового трудового договору на строковий

4. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1. Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ

Новоукраїнська ОТГ Кіровоградська область

4.2. Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

05251-21431, 05251-21233

sekretar@nu-rada.gov.ua

http://nu-rada.gov.ua/

4.3. ПІБ Голови ОМС

Корінний Олександр Олександрович

4.4. ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Стратонова Тетяна Іванівна, начальник відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради.