Укладання строкового трудового договору з педагогами: практика Полонської ОТГ

1. Назва практики: Укладання строкового трудового договору з педагогами: практика Полонської ОТГ.

2. Опис практики

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямована практика

Після прийняття ЗУ Про повну загальну середню освіту (далі Закон) він тривалий період часу не підписувався президентом. Навіть після підписання документу точилися розмови про можливе виключення із документу положень що зобов’язують керівників закладів освіти припинити безстрокові трудові угоди із педагогічними працівниками пенсійного віку та, одночасно, укласти з ними строкові трудові угоди. Проте, лист МОН «Щодо нагальних питань впровадження ЗУ «Про повну загальну середню освіту» від 8.04.20 №1/9-201 дав чітко зрозуміти, що норми прийнятого закону залишаться незмінні.

До відділу освіти молоді та спорту Полонської ОТГ звернулося громадське обєднання директорів закладів освіти  із пропозицією щоб відділ освіти, молоді та спорту розробив алгоритм роботи в даному напряму і форму трудового договору. Відділом було підтримано дану ініціативу, що і стало передумовою впровадженню практики.

2.2. Ключові кроки для вирішення проблеми

 Впровадження практики передбачала реалізацію таких кроків:

Відділом освіти мололді та спорту Полонської ОТГ розроблено покроковий алгоритм дій (додаток 1). Він визначає ключові кроки, що потрібно реалізувати кожному директору для правильного укладання строкових трудових угод із визначеними категоріями педагогічних працівників. Алгоритм включає такі кроки:

 1. Проведення просвітницької роботи щодо впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині переведення педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, з безстрокових трудових договорів на строкові.  Не кожен пенсіонер розумів, що відбувається не розривання трудових відносин. Було визначено провести роз’яснювальну роботу до 20 квітня. Цей перший крок мав важливе значення, оскільки педагоги пенсійного віку, хороші фахівці, але це особливо вразлива група людей.
 2. Видача наказу про попередження працівників щодо продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору. Для керівників шкіл було запропоновано зразок такого наказу (додаток 2). Термін виконання цього кроку – до 30 квітня
 3. Ознайомлення (під підпис) педагогічних працівників, що зазначені, зі змістом наказу. В умовах карантину кожен заклад самостійно обирав варіант як реалізувати цей пункт. Серед запропонованих варіантів були наступні:

А) при безпосередньому виконанні ними своїх посадових обов’язків (у разі завершення карантину);

Б) після попередньої домовленості, передати педагогічному працівникові за місцем його проживання наказ для ознайомлення та підписання. Цю процедуру мають засвідчити 2 особи;

В) рекомендованим листом.

 • Отримання письмової згоди працівника на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору (додаток 3.). Також акцентувалася увага вчителів на тому, що якщо вчитель пенсіонер підписує таку згоду, то він має можливість продовжити роботу, а якщо ні, тоді будуть реалізовані дії, що призведуть до його вивільнення. Ця робота була проведена до 30 квітня.
 • Видача наказу про продовження трудових відносин на умовах строкової трудової угоди (додаток 3.)

Варто зазначити, що відділом освіти було прийнято рішення про те, що при переведені відповідних груп педагогічних працівників із безстрокових трудових угод на строкові має бути видано не лише наказ, а й підписано сам строковий трудовий договір у двох примірниках. Саме тому відділом освіти було розроблено  та запропоновано директорам для обговорення проект трудового договору. Директорами було запропоновано  ряд змін, що були враховані. Зокрема в договорі враховано право працівника достроково розірвати строковий трудовий договір, а також в розділі що регулює питання оплати праці зазначено, що працівник мож отримувати доплати і надбавки. Приклад трудового договору наведено у додатку 4.

15 травня виданий лист МОН щодо виконання підпунктів 1 і 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про повну загальну середню освіту». В громаді цей документ ми використали лише в частині щодо необхідності запису в трудових книжках, бо по іншим пунктам робота нами вже була проведена. Як наслідок рекомендовано робити записи в трудових книжках, оскільки при припинені безстрокових трудових договорів і одночасному укладанні строкових трудових договорів відбувається зміна істотних умов праці.

2.3. Якісні та кількісні результати

 • Розроблено алгоритм щодо переведення педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, з безстрокових трудових договорів на строкові.
 • Розроблено такі документи: наказ про попередження працівників щодо продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору; письмова згода працівника на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору; наказ про продовження трудових відносин на умовах строкової трудової угоди; трудовий договір.
 • 34 педагогів пенсіонерів попереджено про продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору на 1 рік. 30 з них погодилися працювати на умовах строкового трудового договору  

2.4. Головні ризики впровадження практики

 • Несвоєчасне попередження відповідних категорій вчителів щодо продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору
 • Неякісно проведена роз’яснювальна робота серед педагогів пенсійного віку з питань продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору 
 • Продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору на підставі лише наказу директора без укладання самого строкового договору

3. Додатки: приклади місцевих нормативно-правових актів.

Додаток 1. Алгоритм щодо переведення педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, з безстрокових трудових договорів на строкові

Додаток 2. Зразок наказу про попередження працівників щодо продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору

Додаток 3. Зразок письмової згоди працівника на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору

Додаток 4. Зразок наказу про продовження трудових відносин на умовах строкової трудової угоди

Додаток 5. Зразок трудового договору

4. Інформація про орган місцевого самоврядування

4.1. Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ

Полонська ОТГ Хмельницька область

4.2. Телефон, адреса електронної пошти і сайт ОМС

03843-20036

mr_polonne@ukr.net

http://polonne.km.ua/

4.3. ПІБ Голови ОМС

Скримський Франц Францович

4.4. ПІБ особи, яка відповідальна за впровадження практики

Сітарський Віталій Володимирович, начальник відділу освіти молоді та спорту Полонської міської ради