Що робити з медичними відходами, аби уникнути негативного їх впливу?

Законом України “Про відходи” та “Державними санітарно-протиепідемічні правилами і нормами щодо поводження з медичними відходами” затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України №325 від 08.06.2015 року, визначено правові та організаційні засади пов’язані зі збиранням, транспортуванням, утилізацією та знешкодження побутових відходів і системи збирання небезпечних відходів у складі побутових, а також поводження з медичними відходами  з метою відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України. Детальніше за посиланнями.

https://ecolog-ua.com/news/yaki-vymogy-chynnogo-zakonodavstva-v-upravlinni-medychnymy-vidhodamy-v-ukrayini-ta-yih

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-15

dsdssddssdds
5/5